Na jakie dofinansowanie możesz liczyć:

 • dopłata do 50 m² (do 65m2 dla rodzin z trójką dzieci)
 • 10% dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • 20% dopłaty dla osób z co najmniej dwójką dzieci
 • 30% dopłaty dla osób z co najmniej trójką dzieci
 • dodatkowe 5%, gdy w ciągu pięciu lat pojawi się trzecie lub kolejne dziecko
MdM - Mieszkanie dla młodych

POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ MIESZKANIE W MDM

Dzieci
 • brak
 • 1 dziecko
 • 2 dzieci
 • 3 lub więcej dzieci
Pokoje
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Wyrażam zgodę na kontakt Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. | Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, na temat produktów oferowanych przez Budimex Nieruchości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40.

Brak mieszkań zdaniem Polaków jest jednym z głównych problemów społecznych w Polsce. Nie mniej istotnym jak bezrobocie czy nałogi. Jak pokazują statystyki, nasz kraj znajduje się w Europie na jednym z ostatnich miejsc pod względem liczby mieszkań na 1.000 mieszkańców. Dla młodych ludzi, których nie stać na własne M i nie stać ich także na jego wynajęcie, to jeden z głównych powodów do podejmowania radykalnych życiowych decyzji – o emigracji lub o nieposiadaniu dzieci. Rządowy program dopłat do lokali mieszkalnych "Mieszkanie dla młodych" ma temu przeciwdziałać.

Limit ceny m² w MdM dla Krakowa

Obowiązujący od 01.10.2016 r. do 30.03.2017 r.

5 247,55 zł

Co trzeba wiedzieć o MdM

Podstawowe pojęcia
 • Maksymalna cena 1 m kw mieszkania tj. maksymalna cena transakcyjna 1 m kw. powierzchni użytkowej w danej lokalizacji - iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia oraz współczynnika 1,1. Raz na kwartał cena ta jest aktualizowana i w IV kwartale 2016 r. i w I kwartale 2017 r.wynosi odpowiednio:
  - w Krakowie – 5.247,55 zł
  - w Warszawie – 6.433,43 zł
  - w Poznaniu – 5.711,20 zł.
 • Wskaźnik dopłaty tj. wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej jest podstawą do określenia dofinansowania wkładu własnego i w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r. wynosi on odpowiednio:
  - w Krakowie – 4.770,50 zł
  - w Warszawie – 5.848,57 zł
  - w Poznaniu – 5.192,00 zł.
 • Jak wyliczyć dopłatę?
  Dopłatę wylicza się na podstawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego, który publikowany jest raz na pół roku osobno dla każdego miasta wojewódzkiego, gmin sąsiadujących z tym miastem oraz pozostałej części województwa. Tabela z aktualnymi wskaźnikami dostępna jest na stronie BGK (www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/limity-i wskazniki).
Przykład dla Krakowa
 • mieszkanie o powierzchni 55 m²; wskaźnik dopłaty: 4.770,50 zł/m²;
  50m² (max) x 4.770,50 zł/m² x 10% = 23.852,50 zł – dopłata dla osób samotnych i rodzin bez dzieci
  50m² (max) x 4.770,50 zł/m² x 15% = 35.778,75 zł – dopłata dla osób samotnych i rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem
  50m² (max) x 4.770,50 zł/m² x 20% = 47.705,00 zł – dopłata dla osób samotnych i rodzin z przynajmniej dwójką dzieci
  55m² x 4.770,50 zł/m² x 30% = 78.713,25 zł – dopłata dla osób samotnych i rodzin z przynajmniej trójką dzieci
O czym warto pamiętać
 • odpowiedzi na pytania lub wątpliwości należy szukać przede wszystkim na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/informacje-o-md-m) lub w Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1304)
 • informacji i pomocy udzielają również odpowiedni pracownicy Budimeksu Nieruchomości – w trakcie spotkania pomagają wspólnie z klientem wypełnić wniosek kredytowy i wniosek o dofinansowanie,
 • kredyt MdM to także kredyt hipoteczny – od innych kredytów hipotecznych różni się tym, że w klient ubiegający się ten kredyt powinien spełniać określone warunki określone w Ustawie z dnia 27 września 2013; kredyt taki udzielany jest na zakup pierwszego mieszkania na rynku pierwotnym.
Najczęstsze pytania i wątpliwości
 • Czy muszę spłacać kredyt przez 15 lat?
  NIE, kredyt w programie MdM można spłacić wcześniej. Jeśli jednak wcześniejsza spłata nastąpi przed upływem 5 lat, konieczny będzie zwrot w części lub całości dofinansowania wkładu własnego. Po 5 latach od zaciągnięcia kredytu, nie będzie wymagany zwrot uzyskanych kwot. Należy przy tym pamiętać, że banki pobierają opłaty związane z wcześniejszą spłatą kredytu. Wyjątek stanowi kolejne 5% dopłaty, jakie przysługuje z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka, w tej sytuacji banki nie naliczą opłat za wcześniejszą spłatę tej kwoty.
 • Czy dostanę kredyt z partnerem/ partnerką (osobą, z którą nie mam ślubu)?
  NIE jest to możliwe. Kredyt w programie MdM przysługuje małżonkom bądź osobie samotnej, niepozostającej w związku małżeńskim.
 • Czy dostanę kredyt z małżonkiem, z którym mam rozdzielność majątkową?
  TAK, jest to możliwe.
 • Czy kredyt standardowy nie będzie tańszy niż w MdM, bo ma niższą marżę i niższy łączny koszt odsetek?
  Warunki kredytowe zależą od oferty danego banku, część banków oferuje kredyty MdM w tej samej cenie co kredyty standardowe, w części banków warunki kredytu MdM będą niestety mniej korzystne.
 • Czy mając nieruchomość na współwłasność (mieszkanie, dom) jestem definitywnie skreślony/a z możliwości starania się o dopłatę w programie?
  NIE, klient może ubiegać się o kredyt z dopłatą MdM, jeżeli posiada lub posiadał cześć ułamkową prawa własności mieszkania. Z kolei w trakcie w spłaty kredytu z dopłatą nie ma możliwości uzyskania prawa własności lub współwłasności innego mieszkania, za wyjątkiem uzyskania tych praw w drodze spadku.
 • Czy mając 100% udziału w mieszkaniu, które otrzymałem/am od dziadków/rodziców w spadku też nie należy mi się dopłata?
  TAK, w przypadku nabycia/uzyskania 100% udziałów w mieszkaniu nie ma możliwości uzyskania dopłaty.
 • Czy mogę dostać kredyt w programie MdM na garaż?
  NIE, nie jest możliwe uzyskanie kredytu z dopłatą na zakup miejsca postojowego.
 • Czy mogę dostać kredyt w programie MdM na komórkę lokatorską?
  NIE, nie jest możliwe uzyskanie kredytu z dopłatą na zakup komórki lokatorskiej sprzedawanej jako prawo do wyłącznego korzystania; prawo takie powinno być odrębnie wycenione i powinno być przedmiotem odrębnych czynności obrotu.
 • Czy mogę dostać kredyt pracując za granicą i zarabiając w euro/funtach?
  NIE, ustawa dokładnie precyzuje, że kredyt w programie MdM udzielany jest w walucie polskiej, a dochody powinny być uzyskiwane w Polsce.
 • Czy można refinansować środki wpłacone deweloperowi w kredycie MdM?
  NIE, nie ma takiej możliwości.
 • Czy środki pozyskane z kredytu MdM mogą zostać przeznaczone na koszty związane z wykończeniem mieszkania?
  NIE, nie ma takiej możliwości. Są jednak banki, które przyznają osobny kredyt na wykończenie mieszkania, o taki kredyt można zawnioskować przy ubieganiu się kredyt z dopłatą MdM.

Dla kogo jest MdM?

Jesteś singlem

lub

Jesteś w związku

Nie przekroczyłeś 35 lat Ty lub Twój małżonek, z którym chcesz nabyć mieszkanie
nie dotyczy osób z co najmniej trójką dzieci

35 lat


nie dotyczy osób z co najmniej trójką dzieci


Nie posiadasz dzieci lub posiadasz 1 lub 2 dzieci

Przysługujedopłata do mieszkania o powierzchni

do 75

posiadamy
12 mieszkań

MdM

Oferta na dzień 25.02.2017 r. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Posiadasz co najmniej 3 dzieci

Przysługujedopłata do mieszkania o powierzchni

do 85

posiadamy
12 mieszkań

MdM

Oferta na dzień 25.02.2017 r. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Zacznij nowe życie w Nowych Czyżynach

Orlińskiego 4 Orlińskiego 4 Osiedle Avia III Osiedle Avia III
Orlińskiego 4 Orlińskiego 4 Osiedle Avia III Osiedle Avia III

POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ MIESZKANIE W MDM

Dzieci
 • brak
 • 1 dziecko
 • 2 dzieci
 • 3 lub więcej dzieci
Pokoje
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Wyrażam zgodę na kontakt Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. | Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, na temat produktów oferowanych przez Budimex Nieruchości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40.